Home Hartă site Coordonate de contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CRIMINALISTICĂ

chestor de poliţie Gabriel Vasile Ţîru

Audienţe: miercuri:

 

900-1100

 

Institutul Național de Criminalistică desfășoară activitățile specifice în respectul standardelor internaționale ISO 17025 și ISO 17020

 

Sos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, Bucureşti

Tel : 021.208.25.25 / int. 26938

Fax : 021.316.53.70

E-mail: criminalistica@politiaromana.ro

„Criminalistica este ştiinţa care elaborează mijloace şi metode tehnico-ştiinţifice, precum şi procedee tactice destinate descoperirii, fixării, ridicării, examinării şi interpretării probelor judiciare, efectuării expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice, în scopul prevenirii şi descoperirii infracţiunilor, identificării făptuitorilor şi administrării probelor necesare aflării adevărului în procesul judiciar.”

 

Colectivul Institutului Național de Criminalistică acceptă dialogul PROFESIONAL şi argumentul ŞTIINŢIFIC, ca strategie - IMPARŢIALITATEA în scopul stabilirii ADEVĂRULUI

 

Institutul de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române are nivel de direcţie, iar la nivel teritorial există 41 de Servicii Criminalistice în cadrul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie.

 

Principalele atribuţii ale structurilor de criminalistică sunt cele privind efectuarea cercetării la faţa locului, examinarea probelor în laborator, efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor criminalistice, precum şi cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă.

Ca direcţie, Institutul Național de Criminalistică are următoarea structură:

 • Serviciul Expertize Criminalistice;

 • Serviciul Identificări Judiciare;

 • Serviciul Expertize Fizico – Chimice;

 • Serviciul Biocriminalistică;

 • Biroul Cercetare la Faţa Locului;

 • Compartimentul proceduri şi cercetare ştiinţifică;

 • Compartimentul documente clasificate și secretariat.

 

 

Institutul Național de Criminalistică are următoarele atribuţii:

 1. efectuează cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor şi al evenimentelor date în competenţa Poliţiei;

 2. execută expertize şi constatări tehnico-ştiinţifice în laboratoare proprii, în scopul aflării adevărului în cauzele penale, dispuse conform legii;

 3. organizează, actualizează şi desfăşoară nemijlocit activităţi de identificare în cartoteci, baze de date şi colecţii criminalistice, exploatate manual sau informatizat;

 4. desfăşoară cercetare ştiinţifică aplicativă în scopul perfecţionării metodelor şi a mijloacelor proprii de muncă;

 5. coordonează activitatea de standardizare a metodelor de lucru criminalistice pentru toate laboratoarele din subordine, asigură managementul calităţii conform normelor şi standardelor internaţionale şi se preocupă pentru acreditarea activităţilor specifice;

 6. realizează materiale documentare destinate pregătirii studenţilor, elevilor şi cursanţilor din şcolile Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru celelalte cadre din poliţie, în acord cu noutăţile tehnice şi tactice;

 7. participă la întruniri ştiinţifice interne sau internaţionale în scopul cunoaşterii, dezvoltării şi asimilării metodelor moderne din domeniile specifice de activitate;

 8. organizează simpozioane naţionale şi internaţionale în domeniul de activitate.

 

 

 

 „Copierea, multiplicarea, modificarea, extragerea sau utilizarea fotografiilor existente sunt interzise fără acordul Institutului de Criminalistică”

 

 

Site realizat de Centrul de Comunicatii si Informatica din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane